Zorg project te Stekene voor mensen met een verstandelijke beperking
Wij willen in het centrum van Stekene, op de site van het OCMW,
een hedendaags en kwalitatief wooncomplex bouwen, aangepast aan de noden van onze toekomstige bewoners. In het complex zullen therapieruimten worden voorzien waar onze cliënten een zinvolle en op hun persoon aangepaste vrijetijdsbesteding kunnen krijgen.
Eind 2017 en begin 2018 hebben wij een behoefteonderzoek gedaan waaruit is gebleken dat 25 personen met een verstandelijke beperking in ons project in Stekene geïnteresseerd zijn. Spijtig genoeg beschikt nog niet iedereen over het  juiste zorgbudget.
Wij hebben daarom besloten om in een eerste fase voor 15 personen met een verstandelijke beperking te bouwen. Momenteel hebben we nog voor 5 personen een plaats.
Indien u ook interesse heeft neem contact op met Hilde Voet op het gsm nummer 0497 597 405 of stuur een mail naar: info@enaga.be
Om een eerste indruk te geven hoe een dergelijk wooncomplex er kan uitzien hebben de architecten Puls een eerste schets gemaakt.