Na een turbulent 2019 hierbij een stand van zaken van ons project in Stekene.
Sedert 2017 zijn wij intensief bezig geweest ons project in Stekene vorm te geven. Begin 2019 hadden wij 9 cliënten waarvan de zorgnoden in kaart waren gebracht, de plannen voor de bouw waren klaar en we hadden een subsidie van de provincie Oost Vlaanderen ontvangen alsook meerdere giften.
Enkel het reeds lang beloofde recht van opstal van de gemeente moest nog worden gefinaliseerd.
Spijtig genoeg wilde de gemeente Stekene ons niet toestaan het recht van opstal, dat wij zouden krijgen op een grond van de gemeente, over te dragen aan een vastgoedontwikkelaar specifiek voor de sociale sector, Inclusio genaamd. Het was Inclusio die de bouw op zich zou nemen en onze cliënten een betaalbare huur kon garanderen.
Gezien wij door de beslissing van de gemeente de financiering niet rond kregen zagen wij ons verplicht het project te stoppen. De subsidie aan de provincie Oost-Vlaanderen werd inmiddels teruggestort alsook een aantal giften.
Omdat de mensen die met ons in zee wilden gaan voor ons belangrijk zijn hebben wij Vesta uit Belsele gevraagd het project verder te zetten. Zij onderhandelen nu met de gemeente.
Wij hopen nog steeds dat dit verhaal voor de mensen uit Stekene een positief einde zal kennen.
Momenteel hebben wij als ENAGA nog een optie om een project te starten in Schoten, daar zijn verregaande gesprekken gevoerd met het Bisdom, een lokale school en de gemeente Schoten.