Colette Van Den Bossche, mama van Caroline en Annick schreef twee  boeken over haar ervaringen.
Boek 1
“Een nest als (g)een ander” is uitgegeven bij Lannoo, 161 blz. Prijs: 10.00 euro
De vzw ANAUTICA werd opgericht in 1998 door Karel en Colette Plasman-Van den Bossche, met als doelstelling een thuis te creëren voor andersvalide jongvolwassenen.  
Een aangrijpend verhaal over de weg die Colette en Karel zijn gegaan in de begeleiding van Caroline en Annick en de stappen die ze genomen hebben naar de realisatie van het woonproject op het Dieghemhof te Schilde
Boek 2: ‘Dieghemhof’ Laat ons kiezen waar we willen wonen. Prijs: € 10.00
De wanverhouding tussen zorgvragen en zorgantwoorden leidt tot schrijnende toestanden: één derde van de gehandicapten in Vlaanderen krijgt géén aangepaste zorg en voor diegenen die wel hulp aangeboden krijgen is er weinig tot geen ruimte om het gegeven paard in de bek te kijken. Wat in onze samenleving evident lijkt – zelf beslissen waar en met wie je wilt wonen – is dat niet meer zodra je gehandicapt bent.
In haar nieuwe boek, Dieghemhof, verhaalt Colette Van den Bossche de bewogen geschiedenis van het prachtige tehuis waarin haar beide zwaar autistische dochters, samen met tien vrienden, in de zomer van 2008 hun intrek nemen. De ingebruikneming van het Dieghemhof confronteert de ouders vanaf dag één met de oerconservatieve krachten in de zorgsector, die niet van pottenkijkers houden, private initiatieven ervaren als een bedreiging van hun machtspositie en jaloers zijn op wat de ouders met relatief weinig middelen hebben kunnen neerzetten. Na vier jaar strijd op het scherp van de snee, is het Dieghemhofverhaal voor de kinderen voorbij.
Met haar verhaal toont Colette Van den Bossche aan dat de onaanvaardbare toestand in de zorgsector niet zozeer te maken heeft met een gebrek aan geld, maar met de politieke keuzes die gemaakt worden. De budgetten die onze samenleving uittrekt om mensen met een beperking de nodige zorg te bieden, worden bijvoorbeeld niet toegekend aan de gehandicapten zelf, maar aan de instellingen, waardoor die, als dat hen zo uitkomt, al te veel macht naar zich toe kunnen trekken.
Dit boek is dan ook een wake-upcall: het wil de problematiek van de gehandicapten opnieuw op de politieke agenda plaatsen.
Wil je graag een boek bestellen? Dat kan!
Bul onderstaand formulier in met welk boek je graag zou bestellen. Schrijf vervolgens het bedrag over op onze rekening + 4 euro verzendingskosten samen met de vermelding van je naam en wij sturen het boek zo snel als mogelijk op. Ons bankrekeningnummer: BE37 7360 4452 9128.