Welkom op de website van Enaga!

ENAGA is de nieuwe naam van de vzw Anautica.
ENAGA staat voor Een Nest Als (G)een Ander, het boek dat in 2007 geschreven werd door Colette Van den Bossche.
Deze vzw is ontstaan vanuit het verlangen van Karel en Colette Plasman, de ouders van twee gehandicapte meisjes, Caroline en Annick om samen met nog een tiental andere ouderparen van mentaal gehandicapte jonge volwassenen een tehuis op te richten. De meeste van deze jonge volwassenen verbleven nog thuis, maar ze konden niet voor altijd op hun ouders aangewezen blijven. Het was dus de bedoeling om hen een nieuwe “thuis” te geven.
Zo ontstond op 23 januari 1998 de vzw ANAUTICA, nu ENAGA.
Anautica wou een tehuis zijn dat vertrekt vanuit het respect voor de specifieke noden en behoeften van de bewoners, een thuis, een plaats waar de bewoners gelukkig kunnen samen zijn. De bewoners zouden aangepaste activiteiten aangeboden krijgen zodat zij zich op sensorieel, cognitief en sociaal vlak verder konden blijven ontplooien. Zo kon het tehuis, vertrekkend vanuit de bewoners, een eigen specifieke entiteit ontwikkelen. Het tehuis moest tevens ook een open tehuis zijn voor de ouders. Zij moesten op elk moment hun kind kunnen bezoeken en samen met hem/haar aan activiteiten kunnen deelnemen.
Dit alles maakte Anautica uniek.
Dit alles maakt ENAGA uniek.