Zorg project te Stekene voor mensen met een verstandelijke beperking
Wij willen in het centrum van Stekene, op de site van het OCMW,
een hedendaags en kwalitatief wooncomplex bouwen, aangepast aan de noden van onze toekomstige bewoners. In het complex zullen therapieruimten worden voorzien waar onze cliënten een zinvolle en op hun persoon aangepaste vrijetijdsbesteding kunnen krijgen.
Eind 2017 en begin 2018 hebben wij een behoefteonderzoek gedaan waaruit is gebleken dat 25 personen met een verstandelijke beperking in ons project in Stekene geïnteresseerd zijn. Spijtig genoeg beschikt nog niet iedereen over het  juiste zorgbudget.
Wij hebben daarom besloten om in een eerste fase voor 15 personen met een verstandelijke beperking te bouwen. Momenteel hebben we nog voor 5 personen een plaats.
Indien u ook interesse heeft neem contact op met Hilde Voet op het gsm nummer 0497 597 405 of stuur een mail naar: info@enaga.be
Om een eerste indruk te geven hoe een dergelijk wooncomplex er kan uitzien hebben de architecten Puls een eerste schets gemaakt.

Giften

Bouwen kost veel geld en voor onze gasten willen we graag een polyvalente zaal bouwen.  Wil je graag een steentje bijdragen tot ons project dan kan dit door een storting over te schrijven op onze rekening KBC37 7360 4452 9128.

Bedankt!

  Wij staan ook geregistreerd als goed doel bij de Koning Boudewijnstichting      https://www.goededoelen.be/

Wil u graag een activiteit opzetten dan kan dat nu via de warmste week van Music For Life, zie hiervoor    https://dewarmsteweek.stubru.be/registreer_een_actie

U kan E.N.A.G.A vzw ook opnemen in uw testament en ons als legataris opnemen of ons een bepaald bedrag of percentage van uw vermogen nalaten.

                   In Vlaanderen bedraagt het successierecht voor een nalatenschap aan een erkende vzw slechts 8,5% zo weet u zeker dat een 91,5% goed besteed wordt.

Indien u geen rechtstreekse erfgenamen heeft kan u ook gebruik maken van het Duolegaat, E.N.A.G.A betaalt dan de erfenisrechten op het eigen deel aan 8,5% maar ook de erfenisrechten op het deel van de niet-rechtstreekse erfgenaam (nicht, neef of vriend) en deze bedraagt afhankelijk van het bedrag 25%-45% of 55%. De verdeling moet wel zo bepaald worden dat beide partijen er een voordeel uithalen.

Een notaris kan u hierbij helpen.