Project 2017-12-18T16:30:32+00:00
Zorg project te Stekene voor mensen met een verstandelijke beperking
De intentie bestaat erin om in het centrum van Stekene, op de site van het OCMW,
een hedendaags en kwalitatief wooncomplex te bouwen, aangepast aan de noden van onze toekomstige bewoners. In het complex zullen therapieruimten worden voorzien waar onze cliënten een zinvolle en op hun persoon aangepaste vrijetijdsbesteding kunnen krijgen.
Om te weten hoe dit wooncomplex er moet uitzien moeten we een idee krijgen mensen met welke ondersteuningsnood en hoeveel mensen in ons project zijn geïnteresseerd. Vandaar dat we gestart zijn met de bekendmaking van ons project, hiervoor gebruikten we diverse kanalen zoals  Facebook, website, publicatie in kranten, onze folder maar ook door ondersteuning vanuit de gemeente, meer bepaald bracht het team Gezin, Welzijn en Gezondheid de behoeften van de inwoners van Stekene in kaart door ons project kenbaar te maken.
Er wordt dan ook een infomoment georganiseerd over ons project op 18 december om 19.30 u in de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum De Zoetenaard, Kerkstraat 14 te Stekene.
Inschrijving kan op het mailadres info@enaga.be
Om een eerste indruk te geven hoe een dergelijk wooncomplex er kan uitzien hebben de architecten Puls een eerste schets gemaakt.

Giften

Bouwen kost veel geld en voor onze gasten willen we graag een polyvalente zaal bouwen.  Wil je graag een steentje bijdragen tot ons project dan kan dit door een storting over te schrijven op onze rekening KBC37 7360 4452 9128.

Bedankt!